Premie och omfattning

Ovan avser premier vid tecknande av försäkring och gäller första året. Vid förnyelse kan premierna komma att justeras eller indexeras, likt alla motorfordonsförsäkringar.