Premie och omfattning

Nya premier från och med 2023-04-26.

Ovan avser premier vid tecknande av försäkring och gäller första året. Vid förnyelse kan premierna komma att justeras eller indexeras, likt alla motorfordonsförsäkringar. 

Ansökningar som inkommit före detta datum påverkas ej av justeringen.