Vid skada

Om du råkar ut för en skada så kan du välja något av nedanstående alternativ:

a) Gå in på www.dina.se/anmal-skada

b) Kontakta Dina försäkring AB på www.dina.se

c) Använd E-accident (app för Android eller iPhone)