Vid skada

För bil-, lätt lastbil-, släpvagn- och skoterförsäkring med tecknings- eller förnyelsedatum efter 2023-03-20

Gå in på http://privatforsakring.soderbergpartners.se/anmal-skada/

För övriga skador

Om du råkar ut för en skada så kan du välja något av nedanstående alternativ:

a) Gå in på www.dina.se/anmal-skada

b) Kontakta Dina försäkring AB på www.dina.se